ظهور من و حضور شما

منتظر حضور گرم شما و ظهور زیبای خودم هستم لطفا نظرات خود را پیامک کنید یا از طریق فرم زیر با من در تماس باشید همچنین مکان آینده گیم سنتر مشخص شده که ممکن است فروشگاه لباس شود برای نظردهی حتما مراجعه داشته باشید ممنون مرسی خدا نگه دار شما به امیددیدار

12245436863
Mail Box #A0934 17224 S. Figueroa Street
info@perspol.is