سایتهای مجموعه

i have played in numerous fields but 3 versions where mostly approved as you see both of them are artistic and have some salad of technology in it

مدلینگ
boymodel.world

به فعالیتهای مانکن شباهت دارد اما مخصوص لباس نیست بلکه لباس برای نشان دادن تن است و کسی اطلاق می گردد که بهترین نمود را داشته و توان جلب توجه اطرافیان را دارد او می تواند لباس های خود را هم به بهترین شکل نشان دهد که این از جذابیتهای این برند خاص هنری بوده و برای همه باعث رشد توانایی های متکی به خود است

موسیقی
sorkhpooshan.com

موسیقی دانان و آهنگ سرایان کسانی هستند که همیشه لباس سرخ به تن دارند من این قشر کاری را می ستایم و خود نیز یکی از آنها می دانم که دوست داریم عشق را با فریاد بلند جاری کنیم و این ساز است که با ما می رقصد و ما آن را نمی نوازیم بلکه به آن اجازه رشد و نمو می دهیم چونان ماریکه بهبابلا می رود یا گیاهی که در درون زمین بلند می شود ساز هم دوست دارد نت های موسیقایی خود را نمو داده و ما را با خود همراه سازد

تیر اندازی
qoon.ir

برند سایبرگان یا کون مربوط به تیمی از کلش بازان است که در زندگی واقعی فورتنایت بازی می کنند

18 May 2084
gamenet.page

مربوط به صفحه دانیت و پرداخت من است که بچه ها به مکانی که من اجاره کرده ام می آمدند و بازی می کردند و دست آخر مبلغی پیشنهاد کرده تا من امرار معاش کنم البته با دائمی شدن مکان شغل هم تغییر کرد و اکنون لباس فروشی شده است

بچه ها
saman.club

بچه های زیادی مانند پولاد آهنین از مقام من دفاع کرده و من از همه آنها سپاسگزارم 

ورزش
perespolis.com

به پاس یک دهه فعالیت در حمایت از تیم های ورزشی و همسایگی با جمعی از بازیکنان استقلال و پدیده این نام ورزشی به من اهدا گشت